Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Chiêm Hoá mới nhất

Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Chiêm Hoá mới nhất

Danh sách bưu điện tại Huyện Chiêm Hoá

Bạn đang tìm kiếm tất cả các chi nhánh bưu điện bưu cục tại Chiêm Hoá. Cùng 10list.net tổng hợp danh sách bưu điện tại Chiêm Hoá mới nhất hôm nay.


Mã số: 303800

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Chiêm Hóa

Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 02073851656)


Mã số: 303860

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Đầm Hồng

Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng 5, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 02073853102)


Mã số: 303861

Bưu cục: Điểm BĐVHX Ngọc Hội

Địa chỉ: Thôn Nà Tè, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0987900231)


Mã số: 303890

Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Bình

Địa chỉ: Thôn Tặng Khiếc, Xã Phú Bình, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01629026619)


Mã số: 303920

Bưu cục: Điểm BĐVHX Kiên Đài

Địa chỉ: Thôn Khun Cúc, Xã Kiên Đài, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01676343884)


Mã số: 303950

Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Phú

Địa chỉ: Thôn Bản Khản, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01685519302)


Mã số: 303970

Bưu cục: Điểm BĐVHX Yên Lập

Địa chỉ: Thôn Bắc Cá, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01626284029)


Mã số: 304190

Bưu cục: Điểm BĐVHX Phúc Thịnh

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0913978763)

Mã số: 304000

Bưu cục: Điểm BĐVHX Xuân Quang

Địa chỉ: Thôn Làng Ái, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0913984147)


Mã số: 304240

Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân An

Địa chỉ: Thôn An Thịnh, Xã Tân An, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0913504806)


Mã số: 304020

Bưu cục: Điểm BĐVHX Hùng Mỹ

Địa chỉ: Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0916551656)


Mã số: 304260

Bưu cục: Điểm BĐVHX Hà Lang

Địa chỉ: Thôn Nà Khán, Xã Hà Lang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0942180523)


Mã số: 304050

Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân Mỹ

Địa chỉ: Thôn Thôm Bưa, Xã Tân Mỹ, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01627231916)


Mã số: 304280

Bưu cục: Điểm BĐVHX Trung Hà

Địa chỉ: Thôn Nà Lừa, Xã Trung Hà, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0948097694)


Mã số: 304080

Bưu cục: Điểm BĐVHX Phúc Sơn

Địa chỉ: Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0964067122)


Mã số: 304100

Bưu cục: Điểm BĐVHX Minh Quang

Địa chỉ: Thôn Noong Phường, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0986909375)


Mã số: 304210

Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân Thịnh

Địa chỉ: Thôn Làng Bục, Xã Tân Thịnh , Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01667409985)


Mã số: 304310

Bưu cục: Điểm BĐVHX Hoà Phú

Địa chỉ: Thôn Gia Ké, Xã Hòa Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0983712214)


Mã số: 304370

Bưu cục: Điểm BĐVHX Trung Hòa

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Trung Hoà, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01629058278)


Mã số: 304490

Bưu cục: Điểm BĐVHX Kim Bình

Địa chỉ: Thôn Đồng Ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0987157428)


Mã số: 304390

Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa An

Địa chỉ: Thôn Chắng Hạ, Xã Hoà An, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01688137292)


Mã số: 304340

Bưu cục: Điểm BĐVHX Yên Nguyên

Địa chỉ: Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0912897837)


Mã số: 304440

Bưu cục: Điểm BĐVHX Vinh Quang

Địa chỉ: Thôn Trinh, Xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01633710773)


Mã số: 304510

Bưu cục: Điểm BĐVHX Tri Phú

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Tri Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0945303529)


Mã số: 304420

Bưu cục: Điểm BĐVHX Nhân Lý

Địa chỉ: Thôn Ba II, Xã Nhân Lý, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0987669282)


Mã số: 304470

Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Nhân

Địa chỉ: Thôn Bình Tiến, Xã Bình Nhân, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01657965065)


Mã số: 304540

Bưu cục: Điểm BĐVHX Linh Phú

Địa chỉ: Thôn Khuổi Đấng, Xã Linh Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 01675272771)


Mã số: 303825

Bưu cục: Kiốt bưu điện Chợ Chiêm Hóa

Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )


Mã số: 303840

Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chiêm Hóa

Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 02073851114)


10list.net hy vọng bạn tìm được địa chỉ bưu điện tại Huyện Chiêm Hoá và có thể liên hệ để gởi hàng nhé ! Nếu thấy bài viết bổ ích hãy share để 10list.net có thêm động lực.

Từ khóa seo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *