Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Lập Thạch mới nhất

Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Lập Thạch mới nhất

Danh sách bưu điện tại Huyện Lập Thạch

Bạn đang tìm kiếm tất cả các chi nhánh bưu điện bưu cục tại Lập Thạch. Cùng 10list.net tổng hợp danh sách bưu điện tại Lập Thạch mới nhất hôm nay.

Mã số:281800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lập Thạch
Địa chỉ:Tổ Số 1 Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113830309)


Mã số:281812
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Lập Thạch
Địa chỉ:Tổ Số 1 Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113830309)


Mã số:281850
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Liễn Sơn
Địa chỉ:Xóm Hoa Lư, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113831100)


Mã số:282180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Triệu Đề
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Triệu Đề, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113828188)


Mã số:281840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hòa
Địa chỉ:Thôn Phú Khánh, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113831378)


Mã số:281910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Trục
Địa chỉ:Thôn Vân Trục, Xã Vân Trực, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113829175)


Mã số:281870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hòa
Địa chỉ:Thôn Thành Công, Xã Xuân Hòa, Huyện Lập Thạch (ÐT: 0915943567)


Mã số:281860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Hòa
Địa chỉ:Thôn Đồng Làng, Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113831287)


Mã số:281880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Bình
Địa chỉ:Thôn Bình Long, Xã Bắc Bình , Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113706933)


Mã số:281920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ
Địa chỉ:Thôn Nghệ Oản, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Lập Thạch (ÐT: 01293231621)


Mã số:281890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Lý
Địa chỉ:Thôn Độc Lập 1, Xã Hợp Lý, Huyện Lập Thạch (ÐT: 0943882289)


Mã số:281900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Sơn
Địa chỉ:Thôn Sơn Kịch, Xã Quang Sơn, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113894354)


Mã số:281820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tử Du
Địa chỉ:Thôn Sau Ga, Xã Tử Du, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113829161)


Mã số:281830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàn Giản
Địa chỉ:Thôn Đông Lai, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch (ÐT: 0943626722)


Mã số:282130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lôi
Địa chỉ:Thôn Đông Xuân, Xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch (ÐT: 0945169955)


Mã số:282190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Lữ
Địa chỉ:Thôn Minh Trụ, Xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch (ÐT: 0916172977)


Mã số:282200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Ích
Địa chỉ:Thôn Viên Luận, Xã Đồng Ích, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113501888)


Mã số:282140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Quán
Địa chỉ:Thôn Tương Kế, Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch (ÐT: 0945349466)


Mã số:282170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Chu
Địa chỉ:Thôn Trung Kiên, Xã Đình Chu, Huyện Lập Thạch (ÐT: 0915361046)


Mã số:282160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Đông
Địa chỉ:Thôn Lũng Hòa, Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch (ÐT: 02113828038)


Mã số:282247
Bưu cục:Đại lý bưu điện Liễn Sơn
Địa chỉ:Thôn Đá Trắng, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch (ÐT: 0982417758)


10list.net hy vọng bạn tìm được địa chỉ bưu điện tại Huyện Lập Thạch và có thể liên hệ để gởi hàng nhé ! Nếu thấy bài viết bổ ích hãy share để 10list.net có thêm động lực.

Tổng hợp: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *