Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Lục Yên mới nhất

Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Lục Yên mới nhất

Danh sách bưu điện tại Huyện Lục Yên

Bạn đang tìm kiếm tất cả các chi nhánh bưu điện bưu cục tại Lục Yên. Cùng 10list.net tổng hợp danh sách bưu điện tại Huyện Lục Yên mới nhất hôm nay.

Mã số:322600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lục Yên
Địa chỉ:Sô´324, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845315)


Mã số:323010
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Hòa
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Khánh Hòa, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842105)


Mã số:322630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thắng
Địa chỉ:Làng Thọc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845501)


Mã số:322690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liễu Đô
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Liễu Đô, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163846050)


Mã số:322730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lạc
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163846606)


Mã số:322650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Xuân
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845660)


Mã số:322710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Lai
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163846608)


Mã số:322940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lĩnh
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845502)


Mã số:322840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Sơn
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Mai Sơn, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845500)


Mã số:322960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tô Mậu
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845111)


Mã số:322980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khai Trung
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Khai Trung, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842607)


Mã số:323030
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lạc
Địa chỉ:Thôn 4, Xã An Lạc, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842233)


Mã số:322990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Chuẩn
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Minh Chuẩn, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842604)


Mã số:322890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Thượng
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845600)


Mã số:322860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thiện
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163846601)


Mã số:322920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phượng
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842605)


Mã số:323070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Động Quan
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842199)


Mã số:322800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842063)


Mã số:322750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tiến
Địa chỉ:Làng Ven, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845661)


Mã số:323100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lợi
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842149)


Mã số:322820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Thanh
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842602)


Mã số:322770
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú
Địa chỉ:Thôn Tổng Khuyển, Xã An Phú, Huyện Lục Yên (ÐT: 02613845693)


Mã số:323120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Tâm
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842141)


Mã số:323050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trúc Lâu
Địa chỉ:Thôn Khe Giang, Xã Trúc Lâu, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842106)


10list.net hy vọng bạn tìm được địa chỉ bưu điện tại Huyện Lục Yên và có thể liên hệ để gởi hàng nhé ! Nếu thấy bài viết bổ ích hãy share để 10list.net có thêm động lực.

Tổng hợp:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *