Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Mù Căng Chải mới nhất

Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Mù Căng Chải mới nhất

Danh sách bưu điện tại Huyện Mù Căng Chải

Bạn đang tìm kiếm tất cả các chi nhánh bưu điện bưu cục Huyện Mù Căng Chải. Cùng 10list.net tổng hợp danh sách bưu điện tại Huyện Mù Căng Chải mới nhất hôm nay.


Mã số:326100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mù Căng Chải
Địa chỉ:Đường Nội Thị, Thị trấn Mù Căng Chải, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878134)


Mã số:326190
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Púng Luông
Địa chỉ:Bản Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878149)


Mã số:326140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mồ Dề
Địa chỉ:Bản Nả Háng A, Xã Mồ Dề, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878572)


Mã số:326320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khao Mang
Địa chỉ:Bản Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878256)


Mã số:326340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồ Bốn
Địa chỉ:Bản Chống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878254)


Mã số:326250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Có
Địa chỉ:Bản Có Thái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878976)


Mã số:326160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chế Cu Nha
Địa chỉ:Bản Dề Thàng, Xã Chế Cu Nha, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878357)


Mã số:326120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Nọi
Địa chỉ:Bản Dào Xa, Xã Kim Nọi , Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878571)


Mã số:326290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lao Chải
Địa chỉ:Bản Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878560)


Mã số:326230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Phạ
Địa chỉ:Bản Tà Chơ, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878918)


Mã số:326210
Bưu cục:Điểm BĐVHX La Pán Tẩn
Địa chỉ:Bản La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878282)


Mã số:326180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Zế Su Phình
Địa chỉ:Bản Zế Su Phình, Xã Zế Xu Phình, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878268)

Mã số:326191
Bưu cục:Điểm BĐVHX Púng Luông
Địa chỉ:Bản Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 029878283)

Mã số:326360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chế Tạo
Địa chỉ:Bản Chế Tạo, Xã Chế Tạo, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878529)

Mã số:326270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Khắt
Địa chỉ:Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878254)


10list.net hy vọng bạn tìm được địa chỉ bưu điện Huyện Mù Căng Chải và có thể liên hệ để gởi hàng nhé ! Nếu thấy bài viết bổ ích hãy share để 10list.net có thêm động lực.

Tổng hợp:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *