Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Vĩnh Tường mới nhất

Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Vĩnh Tường mới nhất

Danh sách bưu điện tại Huyện Vĩnh Tường

Bạn đang tìm kiếm tất cả các chi nhánh bưu điện bưu cục tại Vĩnh Tường. Cùng 10list.net tổng hợp danh sách bưu điện tại Vĩnh Tường mới nhất hôm nay.


Mã số:282300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Tường
Địa chỉ:Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839102)


Mã số:282306
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Tường
Địa chỉ:Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839102)


Mã số:282420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thổ Tang
Địa chỉ:Thôn Nam Cường, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113838109)


Mã số:282440
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Tiến
Địa chỉ:Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113838106)


Mã số:282520
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bồ Sao
Địa chỉ:Thôn Chùa, Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 0941808666)


Mã số:282370
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Kiệu
Địa chỉ:Thôn Sơn Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 021133790227)


Mã số:282310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Xuân
Địa chỉ:Làng Xuân Húc, Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113859654)


Mã số:282320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Dy
Địa chỉ:Thôn Xuân Lai, Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113859480)


Mã số:282330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Dương
Địa chỉ:Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839185)


Mã số:282350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113820209)


Mã số:282480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Trưng
Địa chỉ:Xóm Chùa Chợ, Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113838446)


Mã số:282530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thịnh
Địa chỉ:Thôn Bàn Mạch, Xã Phú Thịnh , Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113820632)


Mã số:282500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Cương
Địa chỉ:Xóm Đồng Phú, Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113820092)


Mã số:282510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Đại
Địa chỉ:Thôn Đại Định, Xã Cao Đại , Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113838158)


Mã số:282360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Đồng
Địa chỉ:Khu 2, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113822292)


Mã số:282460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Hòa
Địa chỉ:Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113855323)


Mã số:282390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng
Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113838107)


Mã số:282450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lập
Địa chỉ:Thôn Hạc Đình, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113820076)


Mã số:282470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Xuân
Địa chỉ:Thôn Diệm Xuân, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113855242)


Mã số:282380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bình
Địa chỉ:Thôn Nội, Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113825445)


Mã số:282400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Xá
Địa chỉ:Thôn Hoàng Hạ, Xã Kim Xá, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113825481)


Mã số:282540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý Nhân
Địa chỉ:Xóm Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113838876)


Mã số:282610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tứ Trưng
Địa chỉ:Thôn 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839872)


Mã số:282550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuân Chính
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839873)


Mã số:282580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Phúc
Địa chỉ:Thôn Phúc Lập, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839477)


Mã số:282570
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tường
Địa chỉ:Thôn Cam Giá, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839184)


Mã số:282630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngũ Kiên
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Ngũ Kiên, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839483)


Mã số:282590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thịnh
Địa chỉ:Thôn Trại Trì, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839182)


Mã số:282650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Đa
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Phú Đa, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839871)


Mã số:282670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh
Địa chỉ:Thôn Xuân Chiểu, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113839478)


10list.net hy vọng bạn tìm được địa chỉ bưu điện tại Huyện Vĩnh Tường và có thể liên hệ để gởi hàng nhé ! Nếu thấy bài viết bổ ích hãy share để 10list.net có thêm động lực.

Tổng hợp: 

2 Trả lời “Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Huyện Vĩnh Tường mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *