Danh Sách Bưu Cục-Ems-Vnpost-Tây Sơn Bình Định mới nhất

Danh sách bưu điện tại Tây Sơn Bình Định

Bạn đang tìm kiếm tất cả các chi nhánh bưu điện bưu cục tại Tây Sơn Bình Định. Cùng 10list.net tổng hợp danh sách bưu điện tại Tây Sơn Bình Định mới nhất hôm nay.


Mã số:594200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tây Sơn
Địa chỉ:Sô´175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563880112)


Mã số:594220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Tường
Địa chỉ:Thôn Vân Tường, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563883099)


Mã số:594300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Phó
Địa chỉ:Thôn Thượng Giang, Xã Tây Giang, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563884848)


Mã số:594221
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa
Địa chỉ:Thôn Trường Định, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563583101)


Mã số:594230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Bình
Địa chỉ:Thôn Mỹ An, Xã Tây Bình, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563883260)


Mã số:594240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Vinh
Địa chỉ:Thôn Nhơn Thuận, Xã Tây Vinh, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563883259)


Mã số:594250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây An
Địa chỉ:Thôn Trà Sơn, Xã Tây An, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563883230)


Mã số:594260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thuận
Địa chỉ:Thôn Hòa Mỹ, Xã Bình Thuận, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563883139)


Mã số:594270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành
Địa chỉ:Thôn Kiên Long, Xã Bình Thành, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563880610)


Mã số:594280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tân
Địa chỉ:Thôn Mỹ Thạch, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563883229)


Mã số:594290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Thuận
Địa chỉ:Thôn Thượng Sơn, Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563884300)


Mã số:594310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tường
Địa chỉ:Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563880489)


Mã số:594365
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh An
Địa chỉ:Làng Xà Tang, Xã Vĩnh An, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563680837)


Mã số:594320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Phú
Địa chỉ:Thôn Phú Thọ, Xã Tây Phú, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563880510)


Mã số:594330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Xuân
Địa chỉ:Thôn Phú An, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563780362)


Mã số:594340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Nghi
Địa chỉ:Thôn Thủ Thiện Thượng, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563882487)


10list.net hy vọng bạn tìm được địa chỉ bưu điện tại Tây Sơn và có thể liên hệ để gởi hàng nhé ! Nếu thấy bài viết bổ ích hãy share để 10list.net có thêm động lực.

Nguồn: Món ăn Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *