Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Zip tại Huyện Củ Chi TPHCM

Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Zip tại Huyện Củ Chi TPHCM

Danh sách bưu điện tại Huyện Củ Chi

Bạn đang tìm kiếm tất cả các chi nhánh “Danh sách bưu Cục-Ems-Vnpost-Zip tại Huyện Củ Chi“. Cùng 10list.net tổng hợp danh sách bưu điện Huyện Củ Chi mới nhất hôm nay.


Có thể bạn đang quan tâm:

Mã số/Zip:733000

Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Củ Chi

Địa chỉ:Sô´174, Đường Tỉnh lộ 8, KP2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi (ÐT: 02838920519)


Mã số/Zip:733010

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Củ Chi

Địa chỉ:Khu phố 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837907855)


Mã số/Zip:733038

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Củ Chi

Địa chỉ:Sô´174, Đường Tỉnh lộ 8, KP2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi (ÐT: 02838923111)


Mã số/Zip:733530

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 PHÚ HÒA ĐÔNG

Địa chỉ:Sô´270A TL15, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hoà Đông, Huyện Củ Chi (ÐT: 02835845600)


Mã số/Zip:733600

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Cội

Địa chỉ:Sô´305, Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837949841)


Mã số/Zip:734200

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Lập

Địa chỉ:Sô´29, Đường Trung Lập, Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi (ÐT: 02838926642)


Mã số/Zip:733800

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Nhơn Tây

Địa chỉ:Sô´1468, Đường Tỉnh lộ 7, Ấp Chợ Củ, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837946440)


Mã số/Zip:733900

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Phú

Địa chỉ:Sô´Tỉnh lộ 15, Ấp An Hòa, Xã An Phú, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837941108)


Mã số/Zip:734300

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Thạnh

Địa chỉ:Sô´865, Đường Quốc lộ 22, Ấp chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi (ÐT: 02838929355)


Mã số/Zip:734631

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tây Bắc Củ Chi

Địa chỉ:Đường Ấp Bàu Tre 2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi (ÐT: 02836063678)


Mã số/Zip:734800

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phú Trung

Địa chỉ:Sô´912 QL22, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi (ÐT: 02838922185)


Mã số/Zip:734900

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Trung

Địa chỉ:Sô´1014, Đường Tỉnh lộ 8, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837956600)


Mã số/Zip:733100

Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Vĩnh An

Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837905111)


Mã số/Zip:733200

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thạnh Tây

Địa chỉ:Ấp 2a, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837950222)


Mã số/Zip:733300

Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú

Địa chỉ:Ấp 1a, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837954222)


Mã số/Zip:733500

Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hòa Đông

Địa chỉ:Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hoà Đông, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837906200)


Mã số/Zip:733400

Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung An

Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Trung An, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837956222)


Mã số/Zip:733701

Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhuận Đức

Địa chỉ:Ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi (ÐT: 02836068557)


Mã số/Zip:734100

Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lập Hạ

Địa chỉ:Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi (ÐT: 02836066659)


Mã số/Zip:734201

Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lập Thượng

Địa chỉ:Ấp Sa Nhỏ, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi (ÐT: 02836066616)


Mã số/Zip:733801

Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nhơn Tây

Địa chỉ:Sô´07, Ấp Lô 6, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi (ÐT: 02838926222)


Mã số/Zip:734001

Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ:Ấp Phú Lợi, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837948222)


Mã số/Zip:734500

Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Mỹ

Địa chỉ:Ấp Bình Thượng I, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi (ÐT: 02836067739)


Mã số/Zip:734400

Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hiệp

Địa chỉ:Ấp Phước Hòa, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837916222)


Mã số/Zip:734600

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An Hội

Địa chỉ:Ấp Tam Tân, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837922100)


Mã số/Zip:734700

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thông Hội

Địa chỉ:Sô´103/03, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837960222)


Mã số/Zip:734801

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú Trung

Địa chỉ:Sô´193, Ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837960700)


Mã số/Zip:734901

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thạnh Đông

Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837952000)


Mã số/Zip:735001

Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Mỹ

Địa chỉ:Ấp 6b, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi (ÐT: 02837975759)


Mã số/Zip:733118

Bưu cục:Hòm thư Công cộng CC07

Địa chỉ:Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi (ÐT: )


Mã số/Zip:733060

Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Củ Chi

Địa chỉ:Khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi (ÐT: )


10list.net hy vọng bạn tìm được địa chỉ bưu điện Huyện Củ Chi và có thể liên hệ để gởi hàng nhé ! Nếu thấy bài viết bổ ích hãy share để 10list.net có thêm động lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *